Mens jeg venter på bussen

Tar bilde av denne plakaten her mens jeg venter tålmodig på bussen.